Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2019

Voorwoord

Voorwoord

Velison Wonen is één van de drie verhuurders van (sociale) woningen in Velsen. De andere woningverhuurders zijn Woningbedrijf Velsen en Brederode Wonen. Gezamenlijk zijn de corporaties verantwoordelijk voor 10.700 woningen.


Met onze 3662 huurwoningen dragen wij een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid dragen wij niet alleen, wij delen deze met onder meer onze zorgpartners, de politie en de gemeente. Minstens zo belangrijk is de betrokkenheid van bewonerscommissies, de Huurdersraad en de medewerkers van Velison Wonen. Daar zijn wij hen zeer erkentelijk voor.

 

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de maatschappelijke activiteiten die wij hebben ontplooid. Daarbij hebben wij vaak keuzes moeten maken. Onze verantwoording hieromtrent vindt u eveneens in dit jaarverslag.

Per 1 november 2019 heeft Paul Vlug zijn bestuurstaken overgedragen aan ondergetekende. Een verantwoordelijke opdracht, die ik met gepaste trots zal vervullen.

 

Natuurlijk is door de recente ontwikkelingen de toekomst onduidelijk en zullen wij ongetwijfeld op vele manieren worden uitgedaagd. Met uw hulp treden wij de toekomst met vertrouwen tegemoet. 

 

Eric van Kaam