Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2020

Tabel 1.3.1 Aedes-benchmark

Klik voor een grotere versie

 

Tabel 1.3.2 KWH-Huurlabel

Klik voor een grotere versie

 

Klik voor een grotere versie

 

Tabel 3.1.a Onderhoudsuitgaven  

Klik voor een grotere versie

 

Tabel 3.1.b Bouwvorm en bouwperiode

Klik voor een grotere versie

 

Tabel 3.2.2.a Gewenste portefeuilleverdeling 

 

 

Tabel 3.2.2.b Verdeling VHE’s per huidige netto huur eind 2020

 

Tabel 3.2.3.a Verhuringen via woonruimteverdeelsysteem

 

* Overige 2% is toegewezen naar niet-DAEB

 

Tabel 3.2.3.b Verhuringen buiten woonruimteverdeelsysteem

 

 

Tabel 3.2.3.c Woningtoewijzing

Klik voor een grotere versie

 

Tabel 3.2.3.d Samenstelling bezit

Klik voor een grotere versie

 

Tabel 3.3 Wonen, zorg en welzijn

Klik voor een grotere versie

Tabel 4.2 Energieprestaties van het bezit

 

 

Tabel 4.3.2 Overlast 2020 

Tabel 6.1 Personele opbouw M/V per 31-12-2020

Klik voor een grotere versie

 

Tabel 6.2 Personele opbouw per afdeling

Klik voor een grotere versie

* Inbegrepen 2 fte’s van de vaklieden

 

Tabel 6.3 Ziekteverzuim

Klik voor een grotere versie

* Bij de berekening wordt gedifferentieerd naar gedeeltelijk zieke medewerkers en parttimers.

** De ziekmeldfrequentie betreft een maat voor het gemiddelde aantal verzuimmeldingen per werknemer, omgerekend naar jaarbasis.