Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2020

* Vanaf 2017 opgave op basis van de gewijzigde uitvraag van de dVi. 

** Mutatiegraad op basis van reguliere toewijzingen.