Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2020

Bestuur

De jaarrekening van Stichting Velison Wonen is opgesteld door het bestuur op 22 juni 2021.

 

H.J.G. van Kaam

Directeur-bestuurder Velison Wonen

Raad van Commissarissen

De jaarrekening van Stichting Velison Wonen is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 22 juni 2021.

 

De heer M. Zonneveld

De heer G.J.J. Thaens

De heer Y. Achabar

Mevrouw M.H.M. de Graaff