Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2019

Bestuur

De jaarrekening van Stichting Velison Wonen is opgesteld door het bestuur op 17 juni 2020.

 

H.J.G. van Kaam

Directeur-bestuurder Velison Wonen

Raad van Commissarissen

De jaarrekening van Stichting Velison Wonen is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 17 juni 2020.

 

De heer Y. Achabar

De heer G.J.J. Thaens

De heer M. Zonneveld