Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2020

Velison Wonen is in 2020 uitsluitend werkzaam geweest op het gebied van de volkshuisvesting conform artikel 45 van de Woningwet. Velison Wonen heeft zich gehouden aan de Aedes Code. De jaarrekening is opgesteld door het bestuur op 22 juni 2020.

 

H.J.G. van Kaam

Directeur-bestuurder Velison Wonen