Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2019

Velison Wonen is in 2019 uitsluitend werkzaam geweest op het gebied van de volkshuisvesting conform artikel 45 van de Woningwet. Velison Wonen heeft zich gehouden aan de Aedes Code. De jaarrekening is opgesteld door het bestuur op 17 juni 2020.

 

H.J.G. van Kaam

Directeur-bestuurder Velison Wonen