Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2020

Vennootschapsbelasting

De discussie met de belastingdienst over de fiscale afschrijvingen en restwaarde is in december afgerond. Dit resulteert in een teruggave van € 676.899 aan vennootschapsbelasting over 2016. De resterende correcties van ca € 447.000 worden verrekend met de definitieve aanslagen 2017 en 2018. 

 

Btw 

Aan de rechtsvoorganger van Velison Wonen is in 2012 en 2013 een btw teruggaaf verleend voor het project de Duinen. Een gedeelte van de teruggave heeft betrekking op de gemaakte kosten die betrekking hebben op het eerste afgeblazen nieuwbouwproject. 

De verdeling van de btw die betrekking heeft op de grond en op het (afgeblazen) project is afgestemd met de inspecteur en heeft geresulteerd in een afdracht van € 183.457 aan btw. De afdracht is lager dan begroot.

 

Velison Wonen is aangesloten bij het gezamenlijke woonruimteverdeelsysteem in de Metropoolregio Amsterdam. Door de aankoop van aandelen in Woningnet heeft Velison Wonen gebruik kunnen maken van de koepelvrijstelling btw voor de afgenomen diensten van Woningnet. 

Verhuurderheffing

De verhuurderheffing bedroeg voor de heffingsvermindering ca € 3.491.000 (2019: € 3.221.230). In 2020 hadden we recht op heffingsvermindering van € 430.000 (KPN-locatie).

 

De beschikkingen voor de opgeleverde woningen van het Stadspark en Skaeve Huse waren nog niet definitief en zullen in 2021 verrekend worden. De stijging van de verhuurderheffing is toe te schrijven aan de stijging van de WOZ-waarden. Het tarief voor de verhuurderheffing met als grondslag de WOZ-waarde van ons bezit is 0,562 % (2019: 0,561%).