Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2020

In 2020 hebben we een nieuwe visie voor informatisering en automatisering vastgesteld. Het informatisering- en automatiseringsbeleid is een belangrijke pijler voor een efficiënte en wendbare organisatie. De coronacrisis heeft het proces in een stroomversnelling gebracht. Zo zijn de eerste maanden van de crisis er maatregelen getroffen om het mogelijk te maken om plaats- en tijdonafhankelijk te werken. Het mailplatform is naar de cloud verhuisd, er kan digitaal ondertekend worden en de werkplekken zijn gestandaardiseerd.

We zijn gestart met de voorbereidingen voor de heroriëntatie van ons ERP-systeem. We hebben voor juli 2021 een keuze gemaakt. Onze huidige leverancier NCCW, heeft aangegeven niet te willen deelnemen aan het offertetraject. In 2022 zullen we derhalve een nieuw ERP-systeem gebruiken.

 

Om de kwaliteit van de vastgoedsturing te verbeteren, hebben we de module assetmanagement (AM) aangeschaft. 

De module ondersteunt bij de transformatieopgave die volgt uit de portefeuillestrategie en sluit aan bij het meerjarenbegrotingsprogramma (WALS) en het taxatiemanagementsysteem (TMS).

 

Ortec Finance is in 2020 gestart met het vernieuwen van het TMS-systeem. Velison Wonen is gevraagd om deel te nemen aan een pilot, zodat de corporatie-specifieke wensen kunnen worden meegenomen in de ontwikkeling en verdere implementatie van het vernieuwde TMS.