Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2019

Het in begin 2019 afgeronde project digitale factuurverwerking heeft in het derde kwartaal een vervolg gekregen met de implementatie van de reparatiemodule. Tijdens diverse bijeenkomsten werden de verschillende afdelingen goed geïnformeerd. De reparatiemodule vereenvoudigt de administratieve werkzaamheden voor de afdeling vastgoed. De opdrachtnemers handelen een aantal administratieve taken af, waarna de onderhoudsfacturen automatisch worden gekoppeld. Hierdoor verlopen de administratieve werkzaamheden sneller en soepeler. De implementatie wordt in het eerste kwartaal van 2020 afgerond. 

In 2019 is het contract met onze leverancier van het ERP-systeem verlengd met twee jaar, met een optie voor een derde jaar. 

 

Om de informatievoorziening van de sector te verbeteren, is afgesproken dat de sector gaat aansluiten bij Standard Business Reporting (SBR). Stapsgewijs gaan we toewerken naar het volledig geautomatiseerd uitwisselen van informatie. In 2019 heeft SBR-Wonen haar klantportaal verbeterd. Het portaal is gebruiksvriendelijker en er is gekeken naar vereenvoudiging van de gegevensuitvraag. 

Volgens de planning worden de gegevens in 2020 system-to-system aangeleverd, op voorwaarde van een referentie grootboek schema (RGS) voor de sector. Met de voorbereidingen voor de RGS zijn wij in 2019 gestart. De verwachting is dat de gehele sector in 2023 in staat is om de gegeven system-to-system aan te leveren.