Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2020

Onze communicatie is gericht op het verkrijgen van draagvlak voor plannen, acties en beleid, het creëren en behouden van een goede algemene reputatie en op het geven van voorlichting aan bewoners. We informeren onze bewoners en stakeholders op een manier die aansluit op hun behoefte en stemmen onze middelen daarop af. 

 

Medewerkersbijeenkomsten

De medewerkersbijeenkomsten stonden dit jaar vooral in het teken van het ondernemingsplan. De bijeenkomsten vonden grotendeels digitaal plaats. Het thema integriteit werd tijdens een medewerkersbijeenkomst via een interactieve online theaterworkshop behandeld. 

Communicatiestrategie

Eind 2020 is communicatiebureau Sabel Communicatie gevraagd te helpen met het ontwikkelen van een communicatiestrategie in de geest van het nieuwe ondernemingsplan. Vanuit communicatie kan er een belangrijke bijdrage geleverd worden aan het realiseren van het ondernemingsplan. Doordachte communicatie draagt bij aan goed werkgeverschap, interne verbinding, stakeholdersmanagement en huurdersparticipatie. Er is gestart met drie interne verhalensessies waaruit het kernverhaal van Velison Wonen is gedestilleerd. In 2021 wordt de communicatiestrategie verder uitgewerkt.

In de bijlage achter in dit volkshuisvestelijk verslag zijn drie tabellen opgenomen, die bij dit hoofdstuk horen:

 

Tabel 6.1 Personeelssamenstelling

Tabel 6.2 Personele opbouw naar leeftijd

Tabel 6.3 Ziekteverzuim