Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2019

De kleurrijke, herkenbare huisstijl van Velison Wonen die op alle communicatie-uitingen is doorgevoerd, straalt de kernwaarden van de organisatie uit: ondernemend, flexibel en betrouwbaar. Velison Wonen zet in op digitale communicatie, zoals digitale post, website en social media. Dit om efficiencyredenen en om het de klant makkelijker te maken zaken vanuit huis te regelen.

 

Medewerkersbijeenkomsten

De medewerkersbijeenkomsten worden elk kwartaal met het voltallige personeel gehouden. De directeur-bestuurder zit voor. Tijdens de bijeenkomsten worden medewerkers gelijktijdig en eenduidig geïnformeerd over actuele plannen en ontwikkelingen. Bovendien wordt de saamhorigheid en samenwerking vergroot.

Pers

Door de lokale pers werd in 2019 aandacht besteed aan het woonruimteverdeelsysteem, Skaeve Huse, verduurzaming Meerweidenlaan, bliksembrand in vier van onze woningen en aan diverse leefbaarheidsactiviteiten. 

 

Website optimalisatie

Om de website verder te optimaliseren is in de tweede helft van het verslagjaar een websitecheck uitgevoerd, op basis van content, leesbaarheid en vindbaarheid. De adviezen van deze ‘website-apk’ worden gebruikt voor verdere optimalisatie.

Nieuw fotobestand woningbezit 

 

Het woningbezit van Velison Wonen is opnieuw gefotografeerd. Zo kunnen wij voor diverse doeleinden, zoals het woonruimteverdeelsysteem, beschikken over recente foto’s. 

 

In de bijlage staan de tabellen:

 

Tabel 6.1 Personele opbouw M/V

Tabel 6.2 Personele opbouw per afdeling

Tabel 6.3 Ziekteverzuim