Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2019

Samenstelling Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad van Velison Wonen bestaat uit voorzitter Marian Hulsbergen, secretaris Gerda Taag en de leden Anneloes Roffel en Pieter van de Giessen. 

 

In 2019 bleef deze bezetting ongewijzigd. De Ondernemingsraad volgde de lopende zaken nauwgezet, tijdens het maandelijks regulier overleg. De aanbevelingen die in het overleg zijn gegeven werden in goede sfeer ontvangen door de interim-bestuurder. 

Bestuurlijk overleg

In overleg met de interim-bestuurder speelde de Ondernemingsraad een actieve rol bij het vervolg van het medewerkerstevredenheidsonderzoek. De Ondernemingsraad werd ook betrokken bij de analyse van de resultaten. Middels een plan van aanpak zijn acties uitgezet in de organisatie. Ook schoof de Ondernemingsraad diverse malen aan bij een strategisch voorraad beleid overleg.

Na het akkoord in de CAO Woondiensten heeft de Ondernemingsraad vragen gesteld over het aanpassingsbedrag conform het artikel 4.4.3 CAO. Doordat het overleg met de nieuwe bestuurder voor het eerst in januari 2020 heeft plaatsgevonden staan onderwerpen, waaronder de verplichte vrije dagen 2020, nog op de agenda. 

 

Overleg met Raad van Commissarissen

Medio 2019 vond het jaarlijks overleg met de Raad van Commissarissen plaats. Voor de aanstelling van de nieuwe directeur heeft de Ondernemingsraad een adviesaanvraag ontvangen en hier positief op geadviseerd.