Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2020

Voor de beloning van de voorzitter en leden van de Raad van Commissarissen wordt de beloningscode van de VTW aangehouden. De totale kosten van de Raad van Commissarissen bedroegen in 2020 € 78.369, waarvan € 44.689 honoreringskosten. Dit is ruim beneden het toepasselijke maximale bezoldigingspercentage voor commissarissen. 

De voorzitter van de Raad van Commissarissen ontvangt een vergoeding van € 14.600 excl. BTW en een lid van de Raad van Commissarissen ontvangt € 9.750 excl. BTW. Naast de vergoedingen die volgens genoemde beloningscode werden vastgesteld, zijn geen extra vergoedingen ontvangen. Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders in Woningbouwcorporaties (VTW). 

Raad van Commissarissen Velison Wonen

 

De heer M. Zonneveld

De heer G.J.J. Thaens

De heer Y. Achabar

Mevrouw M.H.M. de Graaff

 

IJmuiden, 22 juni 2021