Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2019

In 2019 zijn er vijf plenaire RvC-vergaderingen geweest in aanwezigheid van de bestuurder. Er is een keer vergaderd met de Huurdersraad en een keer met de Ondernemingsraad. Bij één vergadering was de accountant aanwezig; tijdens deze vergadering werden het jaarverslag, de jaarrekening en het accountantsoordeel besproken.

Van alle vergaderingen van de Raad van Commissarissen met de bestuurder is een verslag opgesteld. Ook spraken leden van de Raad van Commissarissen buiten de vergaderingen om met de bestuurder over specifieke onderwerpen. 

Enkele leden van de Raad woonden de jaarvergadering van het bestuur van de Huurdersraad en haar leden bij. Dit geldt ook voor bijeenkomsten van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).