Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2019

Geschillen

Huurcommissie

In 2019 werden drie zaken aan de Huurcommissie voorgelegd omtrent onderhoudsgebreken. De commissie heeft geen gebreken geconstateerd die verlaging van huurprijs rechtvaardigden. 

Ook werden er zeven bezwaarschriften ingediend over de jaarlijkse huurverhoging. Twee bezwaarschriften zijn ingetrokken. In de andere gevallen bleek de uitspraak dat het voorstel tot verhoging van de huurprijs redelijk was. Een bewoner gaat in verzet tegen de uitspraak.

Regionale Geschillencommissie 

In 2019 werden drie zaken voorgelegd aan de Regionale Geschillencommissie. Alle zaken zijn niet-ontvankelijk verklaard.

 

In de bijlage staan de tabellen:

 

Tabel 4.2 Energieprestaties van het bezit

Tabel 4.3.2 Overlastmeldingen