Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2020

Huurdersraad

Velison Wonen overlegt regelmatig met de Huurdersraad, één van haar belangrijkste stakeholders. De Huurdersraad behartigt de belangen van de huurders van Velison Wonen en denkt mee en adviseert over een breed scala aan onderwerpen. In een samenwerkingsovereenkomst zijn de onderlinge afspraken, rechten en plichten vastgelegd. Wij vinden het belangrijk de mening en zienswijze van de Huurdersraad mee te nemen bij het aanpassen en ontwikkelen van beleid. 

 

Tijdens de reguliere vergaderingen werd onder meer gesproken over:

 • Ondernemingsplan en de routekaart;
 • Jaarlijkse huurverhoging 2020 - 2021;
 • Woonruimteverdeling;
 • Coronamaatregelen;
 • Beleid Zelf Aangebrachte Veranderingen;
 • Nieuwbouwlocaties Stadspark en De Duinen;
 • Energiecoaches;
 • Huurbeleid;
 • Duurzaamheidsaanpak;
 • Portefeuillestrategie;
 • Verbetering bereikbaarheid en dienstverlening Velison Wonen;
 • KWH;
 • Aedes-benchmark.

 

Conform de samenwerkingsovereenkomst met de Huurdersraad is voor verschillende onderwerpen advies uitgebracht:

 • Jaarlijkse huurverhoging 2020 - 2021;
 • De huurovereenkomst en algemene huurvoorwaarden;
 • Beleid Zelf Aangebrachte Veranderingen;
 • Ondernemingsstrategie 2021 - 2025.

Huurcommissie

In 2020 zijn drie zaken voorgelegd aan de Huurcommissie op onderhoudsgebreken. De commissie heeft geen gebreken geconstateerd die verlaging van huurprijs rechtvaardigden. Daarnaast zijn er acht bezwaarschriften ingediend over de jaarlijkse huurverhoging. Twee bezwaarschriften zijn ingetrokken. In de andere gevallen was de uitspraak dat het voorstel tot verhoging van de huurprijs redelijk was. In één geval gaat de bewoner in verzet tegen de uitspraak.

 

Regionale Geschillencommissie 

In 2020 is één zaak voorgelegd aan de Regionale Geschillencommissie. Die kwestie is niet in behandeling genomen omdat de klacht nog in behandeling was bij Velison Wonen.

 

In het tabellenboekje bij dit Bestuursverslag is een aantal tabellen opgenomen, die bij dit hoofdstuk horen:

 

4.2 Energieprestaties van het bezit

4.3.2 Overlastmeldingen