Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2020

De energieprestatie op woningniveau wordt niet meer gedefinieerd door labels maar door een Energie-index (EI). De gemiddelde EI van het bezit is 1.51. Door oplevering van de nieuwbouw Stadspark, De Duinen en de verduurzaming van de Meerweidelaan is de gemiddelde energie index gestegen van 1.51 naar 1.48 in 2020. Dit is bijna label B. 

 

Door het ondertekenen van de raamovereenkomst met Coen Hagedoorn en Hemubo is een begin gemaakt met het verduurzamen van ongeveer een derde van het bezit van Velison Wonen. De aannemers starten met de complexen 604 (Bloemenbuurt) en 512 (Guldenwagenplantsoen). In de portefeuillestrategie die in 2021 zal worden vastgesteld, wordt de ambitie voor de verduurzaming in 2030 benoemd.

Meedoen in IJmond, door maatwerk in Wonen vraagt ook om een antwoord op de vraag: Hoe gaan we van het gas af? Hoe bereiden we ons voor op de warmtetransitie?

 

HVC heeft het initiatief genomen om de businesscase Warmtenet IJmond uit te werken. HVC zal WB Velsen en Velison Wonen uitleggen hoe een warmtenet uit kan worden gerealiseerd in IJmuiden. Wat betekent dit voor bewoners, waar komt de energie vandaan, wie kunnen er meedoen en onder welke condities?

Velison Wonen zal onderzoeken wat zij kan betekenen in dit proces met een betaalbare en duurzame oplossing voor haar bewoners als doel. 

 

Om bewonersgedrag rondom duurzaamheid te versterken, informeert Velison Wonen huurders via een folder met bespaartips. Nieuwe bewoners krijgen deze folder mee, samen met een tijdklok, een straalbreker voor de kraan en een spaarlamp. Ook in haar nieuwsblad besteedt Velison Wonen regelmatig aandacht aan duurzaamheid.

 

Zie tabel 4.2 Energieprestaties van het bezit in de bijlage Tabellen.