Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2019

Het duurzaamheidsproject aan de Geelvinckstraat (106 woningen) is eind 2018 opgeleverd. De woningen zijn geheel geïsoleerd en voorzien van een ventilatiesysteem en PV-panelen.

Hierdoor is de Energie Index van de woningen 1.2 of beter. Dit staat gelijk aan label A. 

 

De energieprestatie op woningniveau wordt niet meer gedefinieerd door labels maar door een Energie index (EI). De gemiddelde EI van het bezit is 1.51. Daarmee loopt Velison Wonen op dit punt in de pas met haar eigen ambities om eind 2020 een gemiddeld label B te halen. Als vervolgproject zijn 38 woningen aan de Meerweidenlaan aangewezen, waarvan de voorbereiding eind 2018 is afgerond. Meer dan 90% van de bewoners heeft ingestemd met de aanpak. Zodra het investeringsbesluit is goedgekeurd kan opdracht gegeven worden voor de uitvoering.

Aan het eind van 2019 had ruim 73% van de woningen van Velison Wonen een A-, B- of C-label.

 

Op basis van de beschikbare gegevens is de routekaart van Aedes ingevuld. Deze kaart kent vier scenario’s die kunnen leiden tot het centrale doel: CO2-neutraal in 2050. Velison Wonen koos drie scenario’s die passen bij de portefeuille: 

  • Maximaal isoleren binnen de schil;
  • Maximaal isoleren plus zonnepanelen; 
  • Nul-op-de-meter woningen.

 

Voor de lange termijn leidt de verdere aanpak van het bezit tot een gemiddelde EI < 0.64 (label A+) in 2050.

Om de CO2-neutraal doelstelling te halen neemt Velison Wonen deel aan het haalbaarheidsonderzoek naar de aanleg van een warmtenet. Dit is een onderzoek van de regionale corporaties, omgevingsdienst IJmond en HVC (toekomstig exploitant). Fase 1 van dit warmtenet is mogelijk in 2022 operationeel. Het warmtenet maakt (naar schatting van HVC) 2400 woningen direct CO2-neutraal. Voor Velison Wonen een grote stap vooruit in de doelstelling om in 2050 CO2-neutraal te zijn.

 

Zie tabel 4.2 Energieprestaties van het bezit in de bijlage Tabellen.