Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2020

Velison Wonen wil een wezenlijke bijdrage leveren aan een passende woningvoorraad in Velsen. Daarom investeren wij in het bouwen van nieuwe woningen en het verduurzamen van de bestaande woningen. Ook leefbaarheid en woongenot in de wijken vinden wij belangrijke thema’s. Daarom richten wij ons, binnen de kaders van de Woningwet, op de kernwaarden schoon, heel veilig en sociaal.


KPN-locatie (De Duinen)

Verdeeld over de twee prachtige appartementengebouwen Westerduin en Oosterduin, zijn op 8 juli 2020 48 appartementen opgeleverd aan de Merwedestraat en de Spaarnestaat, midden in IJmuiden. De gebouwen liggen aan een parkeerdek met daaronder een supermarkt, bergingen en een collectieve fietsenstalling. De meeste appartementen hebben drie kamers en zijn circa 75 m2 groot. Circa de helft van de woningen is aan 55-plussers verhuurd, waarvan een tiental 75-plus. Ook heeft een aantal oudere huurders een eengezinswoning achtergelaten, die vervolgens weer bewoond kan worden door een groter huishouden. 

 

Met De Duinen heeft Velison Wonen een aanzienlijk aantal woningen van hoge kwaliteit aan haar bezit toegevoegd.

Stadspark

In juni 2020 zijn 54 kleine sociale huurwoningen aan Velison Wonen opgeleverd. De woningen zijn verdeeld over twee gebouwen en liggen in het Stadspark van IJmuiden (Radarstraat). Eén gebouw verhuurt Philadelphia als intermediair verhuurder aan haar cliënten. De doelgroep van Philadelphia bestaat uit jongeren die redelijk zelfstandig kunnen wonen, maar voor wie hulp in de nabijheid gewenst is. Voor deze doelgroep is weinig beschikbaar in IJmuiden en daarmee is de oplevering van dit project zeer gewenst.

 

De woningen hebben één slaapkamer en zijn circa 40 m2 groot. Hiermee is een behoorlijk aantal woningen voor starters aan het bezit van Velison Wonen toegevoegd. Een aantal woningen is specifiek voor jongeren onder de 23 jaar.

Skaeve Huse

Het project Skaeve Huse voorziet in huisvesting voor ‘laatste kans’ huurders. Het project is in oktober 2020 opgeleverd. Inmiddels zijn alle drie de woonunits verhuurd in overleg met de plaatsingscommissie (vertegenwoordigers van gemeente, zorg, corporaties en anderen). 

Skaeve huse is een samenwerking tussen de gemeente, Woningbedrijf Velsen en Velison Wonen, waarbij Velison Wonen de ontwikkeling en uitvoering ter hand heeft genomen. Belangrijk onderdeel bij de ontwikkeling was de communicatie met de omwonenden. Het project kent een voorgeschiedenis van circa 15 jaar en is met de oplevering van de eenvoudige, maar mooi uitgevoerde units door Velison Wonen tot een goed einde gebracht.