Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2019

Om een wezenlijke bijdrage te leveren aan een passende woningvoorraad in Velsen, investeert Velison Wonen in het bouwen van nieuwe woningen en het verduurzamen van de bestaande woningen. Ook leefbaarheid en woongenot zijn belangrijke thema’s. Daarom richten wij ons in de wijken van Velsen op de kernwaarden schoon, heel veilig en sociaal.


KPN-locatie

In het najaar van 2018 is de bouw van woningen op de KPN-locatie in IJmuiden gestart. Het project kan door de vergevorderde voorbereidingen niet gasloos gerealiseerd worden. Oplevering van het geheel vindt naar verwachting plaats in juni 2020. 

 

In opdracht van Velison Wonen worden er 48 sociale huurappartementen gebouwd. Een supermarktketen laat er een nieuw filiaal realiseren. Zo krijgt het centrum van IJmuiden een nieuwe dynamiek op een plek waar zich al meer dan tien jaar een kale zandvlakte bevindt.

Wel is er een geschil tussen Velison Wonen en HBB over de prijsstijging van de bouwkosten. Een juridische procedure zal in 2020 uitsluitsel geven.

Stadspark

In het Stadspark van IJmuiden is de bouw voorzien van 54 kleine, sociale huurappartementen voor starters, jongeren en alleenstaanden. Het aantal is bepaald aan de hand van de gemeentelijke parkeernorm van één parkeerplaats per woning. Daardoor bleef er minder ruimte over om woningen te realiseren. In het najaar van 2019 startte Dura Vermeer met de bouw. Volgens de planning wordt in juni 2020 turn key opgeleverd. 

Skaeve Huse

De start van de bouw van het project Skaeve Huse, bestemd voor ‘laatste kans’-huurders, staat gepland voor 2020. In navolging op het startdocument van 2017 is het Buurtbeheerplan tot stand gekomen in samenspraak met de gemeente, omwonenden en andere betrokken partners. In het vierde kwartaal van 2019 werd de grond bouwrijp gemaakt. De drie units worden in of na de zomer van 2020 geplaatst. In 2019 is de procedure voor een bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning afgerond.