Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2019

Velison Wonen spant zich al jarenlang in voor de huisvesting van bewoners met een zorgbehoefte. Het landelijke beleid is erop gericht bewoners met beperkingen zo veel en lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Door de grote uitstroom uit de intramurale zorg is een extra behoefte aan goedkope sociale huurwoningen ontstaan.

 

Zorgaanbod

Voor ouderen die in de huidige woning willen blijven, biedt de Wmo mogelijkheden om aanpassingen te realiseren. Ook beschikt Velison Wonen over twee zorgcomplexen: De Schulpen in Velsen-Noord en de Hofstede in Velserbroek met in totaal 221 verhuureenheden. Bovendien heeft Velison Wonen 135 woningen die met voorrang aan 65+ kandidaten worden aangeboden en 446 woningen die via het Wmo-loket van de gemeente Velsen of een intermediaire zorgpartij worden aangeboden aan woningzoekenden met een specifieke zorgbehoefte.

Seniorencheck

Velison Wonen bood ook in 2019 haar huurders (hoofdbewoners) van 75 jaar en ouder een gratis seniorencheck. Hiermee kunnen de veiligheid en eventuele knelpunten in het onderhoud in kaart worden gebracht. Daarnaast krijgen deze senioren advies over de mogelijkheden zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen en wat te doen wanneer zelfstandig wonen steeds moeilijker wordt.

 

WonenPlus - Velsen

Velison Wonen biedt, in samenwerking met Stichting Welzijn Velsen en de overige corporaties, huurders van 65 jaar en ouder een abonnement op WonenPlus-dienstverlening. WonenPlus levert diverse diensten om het thuis wonen langer mogelijk te maken en sociaal isolement te voorkomen. Deze diensten, zoals administratieve werkzaamheden, worden door vrijwilligers gratis of tegen een geringe vergoeding uitgevoerd.

Zie tabel 3.3 Wonen, zorg en welzijn in de bijlage Tabellen.

 

In de bijlage staan de tabellen:

 

Tabel 3.1.a Onderhoudsuitgaven 

Tabel 3.1.bBouwvorm en bouwperiode

Tabel 3.2.2.a Gewenste portefeuilleverdeling

Tabel 3.2.2.b Verdeling VHE’s per huidige netto huur eind 2019

Tabel 3.2.3.a Verhuringen via woonruimteverdeelsysteem

Tabel 3.2.3.b Verhuringen buiten woonruimteverdeelsysteem

Tabel 3.2.3.c Woningtoewijzing

Tabel 3.2.3.dSamenstelling bezit

Tabel 3.3 Wonen, zorg en welzijn