Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2019

Met kwalitatief goede en bovenal betaalbare huisvesting wil Velison Wonen inspelen op de doelgroep die afhankelijk is van een huurwoning. Gegeven de demografie en woningmarkt in Velsen wordt daarbij een aantal doelgroepen onderscheiden: de primaire doelgroep, de groep mensen met een middeninkomen, senioren en zorgbehoevenden. En er is ook aanbod voor starters en studenten. 

In samenwerking met zorg- en welzijnspartners worden huisvestingsvragen vanuit de kern projectgewijs opgepakt. Met het oog op de toekomst stuurt Velison Wonen op een breed aanbod, dat erop gericht is om (toekomstige) bewoners te binden.


Om de onderhoudsbegroting 2020 vast te stellen, is in 2019 onderzoek gedaan naar de conditie van het bezit. Het huidige volume blijkt in goede conditie; conditieniveau 3 NEN 2767. 

 

Wel blijken veel oudere woningen (50 jaar en ouder) inpandig niet te voldoen aan de eisen van de tijd; verouderde installaties en achterhaalde woontechnieken. Er is een groot verschil tussen de kwaliteit van deze woningen en de vastgestelde vereiste kwaliteit. De kwaliteit van deze woningen zal per mutatie worden verbeterd. Zij zullen dan ook geen deel uitmaken van het verduurzamingsplan. Tijdens de mutatie wordt eventueel asbest ook verwijderd.

 

Ook de badkamers, toiletten en keukens van oudere woningen blijken sterk verouderd. Dit geldt voor bijna 1000 woningen. In 2019 zijn deze bij 150 woningen vervangen.

 

Bij oudere woningen bleek volgens het eerdergenoemde conditieonderzoek bovendien dat het onderhoud rondom de complexen te wensen overlaat. Dit geldt met name voor erfafscheiding, bestrating, verlichting en waterafvoer. In sommige gevallen leidt dit tot wateroverlast. Het plan van aanpak is gestart en met de bewoners is er een proefproject uitgevoerd, waarbij verschillende materialen, methodes en inrichtingen worden getest. Aan de hand van deze ervaringen worden in 2020 volgende stappen gezet. 

 

NB: Met mutatieonderhoud was in 2019 € 933.830,- gemoeid. Met planmatig onderhoud € 4.073.077,-.

Bij alle woningen die voor 1993 gebouwd zijn is een asbestinventarisatie uitgevoerd. Wanneer asbest werd aangetroffen, zorgde een gecertificeerd bedrijf voor verwijdering. Aan asbestsanering is in 2019 in totaal € 391.804,- uitgegeven. Details van het onderzoek en de asbestverwijdering staan vermeld in het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS). 

 

Aan reparaties werd in 2019 € 1.022.492,- uitgegeven. Na de reparatie informeert Velison Wonen bij de bewoners naar de tevredenheid omtrent de uitvoering. Van de ondervraagden is 90% tevreden. Indien uitgevoerd door eigen medewerkers is het percentage 95%. Dit verschil schuilt vermoedelijk in herkenbaarheid en bekendheid met de woning en de woonomgeving. 

 

Voor het onderhoud van bijvoorbeeld liften, cv-ketels, deurautomaten en mechanische ventilatie, heeft Velison Wonen contracten met derden afgesloten, net als met bijvoorbeeld hoveniers en schoonmaakbedrijven.
Aan dit onderhoud is in 2019 door Velison Wonen € 576.670,- uitgegeven.

 

Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, vindt de overheid. Daartoe is voor ouderen en mensen met een beperking de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in het leven geroepen. Met deze wet kunnen bewoners voorzieningen aanvragen om hun leefomgeving aan te passen en te verbeteren. 

Deze voorzieningen worden door de gemeente gefinancierd. De uitvoering van de werkzaamheden besteedt de gemeente uit aan de woningcorporatie, Velison Wonen, in ons geval. Wij declareren de gemaakte kosten bij de gemeente.

 

Met betrekking tot de Wmo hebben wij ook aanvullende afspraken gemaakt met de gemeente. Dit betreft met name voorzieningen voor gemeenschappelijke ruimten bij complexen waar veel ouderen wonen. Denk hierbij aan hellingbanen voor scootmobielen en knoppen voor automatische deuren. De kosten voor deze Wmo-aanpassingen neemt Velison Wonen voor haar rekening. Wel zal de gemeente de aanvraag beoordelen.

 

Velison Wonen is, samen met particuliere eigenaren, actief in tien Verenigingen van Eigenaren. In 2019 heeft Velison Wonen € 241.630,- aan de VvE’s gedoteerd voor groot onderhoud en contractonderhoud. 

 

Qua duurzaamheid heeft Velison Wonen diverse stappen gezet. Zo is een folder met tips voor besparingen samengesteld. Nieuwe bewoners ontvangen deze folder, inclusief een tijdklok, een straalbreker voor de kraan en een spaarlamp. Ook in het nieuwsblad besteden wij regelmatig aandacht aan bewonersgedrag en duurzaamheid. 

 

Zie tabel 3.1.a Onderhoudsuitgaven en tabel 3.1.b Bouwvorm en bouwperiode