Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2019

Om de woon- en leefkwaliteit in de kernen te bevorderen, werkt Velison Wonen samen met een aantal essentiële partners:

  • De Huurdersraad;
  • Bewonerscommissies;
  • Gemeente Velsen;
  • Zorg- en welzijnsorganisaties;
  • Politie;
  • Collega-corporaties.

 

Met deze partijen en de bewoners gaan wij de uitdaging aan om de woonkernen in Velsen vitaal te houden. De nadruk ligt hierbij onder meer op woningkwaliteit, betaalbaarheid, beschikbaarheid en leefbaarheid. 

Prestatieafspraken

Wij hebben in 2019, samen met onze Huurdersorganisatie en de gemeente Velsen, de ambities voor 2020 vastgelegd. Deze prestatieafspraken maken deel uit van de kaderafspraken 2017-2021.