Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2019

1.3.1 Aedes-benchmark

De Aedes-benchmark brengt de belangrijkste prestaties van corporaties in kaart. Aan deze vijfde editie van het onderzoek werken 291 corporaties (90%) actief mee. In totaal vertegenwoordigen zij 98% van alle corporatiewoningen. 

 

Prestatieveld Huurdersoordeel 

Het Huurdersoordeel biedt inzicht omtrent de dienstverlening van de corporatie, toegespitst op specifieke groepen:

  • nieuwe huurders;
  • huurders waar een reparatie is uitgevoerd;
  • vertrokken huurders

De prestaties, gedurende het jaar gemeten, worden aangeduid in een letterreeks, met A als hoogste en C als laagste score. Gemiddeld scoorde Velison Wonen in dit onderzoek een B. Het oordeel van vertrokken huurders is licht verbeterd, terwijl op het gebied van reparatieverzoeken nog enkele slagen te maken zijn.

 

Zie tabel 1.3.1 Aedes Benchmark

 

1.3.2 KWH-Huurlabel

Het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) meet onafhankelijk de kwaliteit van dienstverlening door wooncorporaties. KWH zet een breed palet aan onderzoeken en activiteiten in om de beleving van de huurders zo transparant mogelijk te maken. De resultaten worden gebruikt om eventueel verbeteringen aan te brengen in het woonplezier.

Het KWH-Huurlabel wordt uitgereikt aan woningcorporaties die voldoen aan de door KWH gestelde kwaliteitseisen. Velison Wonen voldeed ook in 2019 aan deze norm, door een klantwaardering van minimaal een 7 op alle onderdelen te scoren. Ook de aanvullende norm van minimaal 85% tevreden klanten op het onderdeel algemene dienstverlening werd behaald.

 

Zie tabel 1.3.2 KWH-Huurlabel