Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2019

In afwachting van het nieuwe ondernemingsplan, hebben wij het Ondernemingsplan 2014-2018 sober voortgezet. Daarbij hebben wij resultaten geboekt op de volgende - vooraf vastgelegde - speerpunten:

 • een breed aanbod voor een diverse doelgroep;
 • verschil maken in onze kernen;
 • een dienstverlenende organisatie zijn.

 

Deze speerpunten zijn in 2019 concreet vertaald naar de volgende resultaten:

 • Door het realiseren van locaties voor statushouders in Santpoort, Velserbroek en IJmuiden, liepen wij in 2018 voor op onze taakstelling voor 2019. Ook na de komst van twee statushouders, in het kader van gezinshereniging, hielden wij een ‘voorstand’ van 11 personen;
 • Wij hebben vijf Koopgarant-woningen teruggekocht. Drie zijn er toegevoegd aan onze sociale huurvoorraad, één woning is verkocht en één staat op de nominatie verkocht te worden;
 • Drie senioren verruilden hun eengezinswoning voor een geschiktere woning. De achtergelaten woningen worden opgeknapt en komen beschikbaar voor nieuwe gezinnen;
 • In het kader van leefbaarheid werd voor het opknappen van Velison Wonen-wijken € 164.934,- uitgetrokken;
 • Conform de huursombenadering is er een beperkte huurverhoging doorgevoerd aan de huidige huurders;
 • In Velsen-Noord is het energetisch verbeterproject Meerweidenlaan zo goed als afgerond. Hierdoor kregen 48 woningen een Energie Index van 1.2 of hoger; een aanzienlijke verbetering van de betaalbaarheid;
 • Skaeve Huse Velserbroek: het woonproject voor mensen met een ‘moeilijke’ achtergrond. Zij krijgen de kans zich onder begeleiding aan te passen aan een gewone woonomgeving. Hierdoor worden de buurt en de woonomgeving minder belast. Met de omwonenden is een buurtbeheerplan opgesteld dat in 2020 kan worden geïmplementeerd;
 • Er is een onderzoek uitgevoerd naar het realiseren van tijdelijke woningen voor ‘spoedzoekers’ en/of economisch daklozen;
 • In IJmuiden worden op de KPN-locatie 48 levensloopbestendige woningen gerealiseerd;
 • Van de 54 starterswoningen die gebouwd worden in het Stadspark wordt een deel beschikbaar gesteld aan jongeren met een beperking.