Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2018

Voorwoord

Voorwoord

Velison Wonen is met ruim 3740 woningen in de gemeente Velsen een van de drie verhuurders van (sociale) huurwoningen. Woningbedrijf Velsen en Brederode Wonen zijn de andere corporaties en gezamenlijk verhuren de drie corporaties ruim 10.700 woningen.


In 2018 is hard gewerkt om zo goed mogelijk invulling te geven aan onze maatschappelijke opdracht. Het jaarverslag geeft een uitgebreid overzicht van de vele activiteiten die Velison Wonen ontplooide. Wij willen ons met dit jaarverslag verantwoorden voor de uitgevoerde activiteiten en de gemaakte keuzes hierbij.

 

In het oog springend in 2018 is dat bovenop het woonzorgcomplex De Hofstede in Velserbroek tien appartementen zijn gerealiseerd en dat een groot energieverbeteringsproject in de Geelvinckstraat in Velsen-Noord is afgerond. Bijna 200 woningen zijn opnieuw verhuurd, waarvan enkele aan ouderen die daarvoor een grote eengezinswoning achterlieten die Velison Wonen weer aan een gezin kon verhuren. 

Voorjaar 2018 vertrok Peter van Ling na negen jaar de bestuurlijke rol te hebben vervuld; een periode waarin veel tot stand is gekomen. Siebe van den Berg, manager Financiën, werd benoemd tot waarnemend directeur-bestuurder tot de benoeming van ondergetekende op 1 september 2018 tot directeur-bestuurder a.i..

 

Woningcorporaties werken voor huurders en woningzoekenden. We doen dat niet alleen; onze samenwerking met onze partners op het gebied van zorg en welzijn, de politie en de gemeente is daarbij van groot belang. Ook de grote en betrokken inzet van de bewonerscommissies en de Huurdersraad en van de medewerkers van Velison Wonen zijn onmisbaar. Veel dank daarvoor.

 

Paul Vlug